Cjenovnik usluga

Sve cijene su u eurima sa uračunatim PDV-om

ZAJEDNIČKE USLUGE

PRVI SPECIJALISTIČKI PREGLED
30 EUR
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED
15 EUR
PATRONAŽA DO 5 KM
7.5 EUR

HIRURGIJA

PREVOJ - MALI ZAVOJ
7.5 EUR
PREVOJ - SREDNJI ZAVOJ
15 EUR
PREVOJ - VELIKI ZAVOJ
22.5 EUR

HIRURGIJA - PAKETI OPERATIVNIH ZAHVATA

LAPAROSKOPSKA APENDEKTOMIJA
1050 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA INGVINALNE KILE JEDNOSTRANA
1100 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA FEMORALNE KILE
1200 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA INGVINALNE KILE OBOSTRANA
2250 EUR
LAPAROSKOPSKA HOLECISTEKTOMIJA
1350 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA HIATUS HERNIAE
3000 EUR
(+ sa mrežicom)
600 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA UMBILIKALNE HERNIAE
2100 EUR
LAPAROSKOPSKA KOLEKTOMIA
6000 EUR
GASTRIC BAND LAPAROSKOPIJA
7500 EUR
OPERACIJA SINUS PYLONIDALISA UZ SPINALNU ANESTEZIJU (URASLA DLAKA)
750 EUR

HIRURGIJA - USLUGE ANESTEZIOLOGA

SPINALNA ANESTEZIJA
150 EUR
EPIDURALNA ANESTEZIJA
150 EUR

ORL

TONALNI LIMINARNI AUDIOGRAM SA GRAFIČKIM PRIKAZOM I OČITAVANJEM
30 EUR
AUDIOMETRIJA SA ČITANJEM AUDIOMETRIJE
37.5 EUR
KALORIJSKI TESTOVI
37.5 EUR
POSTAVLJANJE SLUŠNOG APARATA I EDUKACIJA PACIJENTA
30 EUR

ORL - PAKETI OPERATIVNIH ZAHVATA

SEPTORHINOPLASTIKA (SA DVA KONTROLNA PREVIJANJA)
1800 EUR
KOREKTIVNA RINOPLASTIKA SA OSTEOTOMIJOM (SA DVA KONTROLNA PREVIJANJA)
1500 EUR
SEPTOPLASTIKA SEC COTTLE (SA KONTROLNIM PREGLEDOM)
600 EUR
KOREKTIVNA HIRURGIJA UHA BILATERALNA (SA DVA KONTROLNA PREGLEDA)
750 EUR
KOREKTIVNA HIRURGIJA UHA UNILATERALNA (SA DVA KONTROLNA PREGLEDA)
450 EUR
TONZILEKTOMIJA U ODRASLIH
900 EUR
ADENEKTOMIJA
600 EUR

INTERNISTA

ERGOMETRIJA
52.5 EUR
HOLTER KRVNOG PRITISKA
37.5 EUR
EKG SA PREKORDIJALNIM DERIVACIJAMA
15 EUR
HOLTER EKG
52.5 EUR
EHOKARDIOGRAFIJA
45 EUR
TEST OPTEREĆENJA NA ERGOCIKLU SA EKG
52.5 EUR
DOBUTAMINSKI STRES EHO TEST
150 EUR
TRANSEZOFAGEALNA EHOKARDIOGRAFIJA (TEE)
135 EUR

GINEKOLOGIJA

GINEKOLOGIJA - AMBULANTA

GINEKOLOŠKI PREGLED
30 EUR
ULTRAZVUČNI PREGLED
30 EUR
GINEKOLOŠKI PREGLED SA ULTRAZVUKOM
45 EUR
KOLPOSKOPSKI PREGLED
30 EUR
AMNIOSKOPIJA
22.5 EUR
ARTEFICIJALNI PREKID TRUDNOĆE DO 3 MJESECA - KIRETAŽA (LOKALNA ANEST.)
75 EUR
ARTEFICIJALNI PREKID TRUDNOĆE DO 3 MJESECA - KIRETAŽA (OPŠTA ANEST.)
180 EUR
TERMOKAUTERIZACIJA KONDILOMA VULVE U LOKALNOJ ANESTEZIJI
120 EUR
TERMOKAUTERIZACIJA KONDILOMA VULVE U OPŠTOJ ANESTEZIJI
225 EUR
STAVLJANJE IUD
40 EUR
VAĐENJE IUD
30 EUR
VAGINALNI BRIS
10.5 EUR
CERVIKALNI BRIS
10.5 EUR
VAGINALNI SEKRET
10.5 EUR
+ (IZRADA ANTIBIOGRAMA)
12 EUR

GINEKOLOGIJA - PAKETI OPERATIVNIH ZAHVATA

PRIRODNI POROĐAJ - 3 DANA
750 EUR
CARSKI REZ - 5 DANA
1350 EUR
ABDOMINALNA HISTEREKTOMIJA
1500 EUR
VAGINALNA HISTEREKTOMIJA
1800 EUR
REPARACIJA CISTOCOELE, RECTOCAELE, PREDNJEG I ZADNJEG ZIDA
1050 EUR
ADNEKSEKTOMIJA (CISTEKTOMIJA, EKSTRAUTERINA, TU)
1200 EUR
KONIZACIJA
750 EUR
MIOMEKTOMIJA
1200 EUR
STERILIZACIJA TUBA
150 EUR
MIOMEKTOMIJA SA ADNEKSEKTOMIJOM
1500 EUR
KORIŠĆENJE APARTMANA NAKON POROĐAJA
225 EUR

RTG

IRIGOGRAFIJA STANDARDNA
75 EUR
IRIGOGRAFIJA CILJANO
15 EUR
RTG UROTRAKTA – ABDOMENA (NATIVNI SNIMAK)
22.5 EUR
INTRAVENSKA UROGRAFIJA, STANDARDNA
75 EUR
RETROGRADNA PIJELOGRAFIJA, UZ RDGSK
75 EUR
SNIMANJE SKELETA TJ. KOSTIJU
24 EUR
SNIMANJE PLUĆA
22.5 EUR
TELERADIOGRAFIJA SRCA
22.5 EUR
MAMOGRAFIJA
40 EUR

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

DOPPLER SONOGRAFIJA VRATA
40 EUR
DOPPLER SONOGRAFIJA GORNJIH EKSTREMITETA
40 EUR
DOPPLER SONOGRAFIJA DONJIH EKSTREMITETA
40 EUR
DOPPLER SONOGRAFIJA VELIKIH KRVNIH SUDOVA
40 EUR
UZ GORNJEG ABDOMENA:ŽUČNE KESE,ŽUČNIH PUTEVA, JETRE I GUŠTERAČE
37.5 EUR
UZ DONJEG ABDOMENA I RETROPERITONEUMA: BUBREGA, NADBUBREGA
37.5 EUR
UZ ŠTITNE I PARAŠTITNE ŽLIJEZDE
37.5 EUR
UZ KUKOVA KOD ODOJČADI
25 EUR
UZ PREGLED DOJKI
25 EUR

CT DIJAGNOSTIKA

KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA BEZ KONTRASTA
130 EUR
KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA SA KONTRASTOM
130 EUR

LABORATORIJA

ELEKTROLITI (K, Na, Cl) (cjena po elektrolitu)
2 EUR
KOMPLETNA KRVNA SLIKA (KKS)
5 EUR
GVOŽĐE
2.5 EUR
SUBSTRATI (PROTEINI, ALBUMINI,UREA...) (cjena po segmentu)
2 EUR
GLUKOZA
2 EUR
ORALNI GGT
6 EUR
GLUKOHEMOGLOBIN HbA1c
12 EUR
ENZIMI (AST,ALT, LIPAZA, HOLINESTERAZA...)
5 EUR
OPŠTI PREGLED URINA + SEDIMENT
3.5 EUR
FAKTORI KOAGULACIJE (SCREENING TESTOVI I POJEDINAČNI)
5 EUR
HORMONSKI STATUS ŠTITNE ŽLIJEZDE
14.5 EUR
POLNI HORMONI (cjena po segmentu)
7 EUR
TUMORSKI MARKERI (cjena po segmentu)
10 EUR
KOŠTANI MARKERI (PTH, OSTEOKALCIN...)
10 EUR
ACIDO BAZNI STATUS (ABS)
10 EUR
ODREĐIVANJE TOTAL VITAMINA D
37.5 EUR
ANTI CPP - VISOKOSPECIFIČNI TEST ZA DIJAGNOZU REUMATOIDNOG ARTRITISA
22.5 EUR

TRANSFUZIJA

ODREĐIVANJE KRVNE GRUPE
7.5 EUR
ISPITIVANJE RH-D ANTIGENA
7.5 EUR
ISPITIVANJE ABO PODGRUPA
9 EUR
TEST NA HBV – HBSAG
18 EUR
TEST NA HIV-ANTI HIV ANTITIJELA
18 EUR
TEST NA SIPHILIS-TPHA
18 EUR

MIKROBIOLOGIJA

BRIS ŽDRIJELA
7.5 EUR
URINOKULTURA
7.5 EUR
KOPROKULTURA
10.5 EUR
CRP-LATEX
4.5 EUR
ASTO-LATEX
6 EUR
REUMA FAKTOR
4.5 EUR
TEST NA HLAMIDIJU METODOM DIREKTNE IMUNOFLUOROSCENCIJE
15 EUR
WDRL TEST
15 EUR
BRZI TEST NA HELICOBACTER PYLORI U STOLICI
22.5 EUR
KULTIVACIJA MIKOPLAZMA SA IZRADOM ANTIBIOGRAMA
40 EUR
PREGLED PREPARATA URETRALNOG, VAGINALNOG ILI CERVIKALNOG BRISA NA GONOREJU
15 EUR

HIPERBARICNA KOMORA I PODVODNA MEDICINA

TERAPIJA PRIMJENOM HBO U TRAJANJU OD 60 MIN.
75 EUR
TERAPIJA PRIMJENOM HBO 90 MIN.-LIJEČENJE GASNE GANGRENE
255 EUR
KONDICIONIRANJE RONILACA U HB KOMORI DO DUBINE OD 50M-15 MIN
60 EUR
SAT NASTAVE NA KURSEVIMA IZ PODVODNE MEDICINE
22.5 EUR
HEMIJSKA ANALIZA RONILAČKOG VAZDUHA
60 EUR
HEMIJSKA ANALIZA RONILAČKOG KISEONIKA
60 EUR
KOMPLETNA FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA RONILAČKIH ABSORBENATA
45 EUR
HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE
45 EUR

FIZIKALNA MEDICINA

PUNI PANSION U DVOKREVETNOJ SOBI SA DO 4 FIZIK. PROCEDURE
67.5 EUR
PUNI PANSION U JEDNOKREVETNOJ SOBI SA DO 4 FIZIK. PROCEDURE
75 EUR
ELEKTRO-TERAPIJA
6 EUR
ULTRAZVUČNA TERAPIJA
6 EUR
MAGNETOTERAPIJA
6 EUR
LASER TERAPIJA
6 EUR
TERAPIJA NA EKSTENZOMATU
15 EUR
KINEZI-TERAPIJA
7.5 EUR
BISERNA KADA
6 EUR
KADA SA PODVODNOM MASAŽOM
7.5 EUR
HIDROKINEZI TERAPIJA (BAZEN)
7.5 EUR
PELOIDNA PAKOVANJA (BLATO)
6 EUR
MANUELNA SEGMENTNA MASAŽA
12 EUR
MANUELNA MASAŽA OPŠTA
22.5 EUR

PSIHIJATAR

POVRŠINSKA INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA
30 EUR
GRUPNA PSIHOTERAPIJA PSIHODINAMSKIH I SOCIODINAMSKIH KONFLIKATA
37.5 EUR
GRUPNA PSIHOTERAPIJA KOD LICA SA BOLESTIMA ZAVISNOSTI
45 EUR
PORODIČNA PSIHOTERAPIJA
37.5 EUR
TERAPIJA ZAJEDNICOM
45 EUR

PSIHOLOG

INFORMATIVNI INTERVJU PSIHOLOGA
15 EUR
INDIVIDUALNA POVRŠ. TERAPIJA
30 EUR
PSIHOLOŠKI TRETMAN PORODICE
37.5 EUR
TERAPIJA ZAJEDNICOM
37.5 EUR

Estetska hirurgija

Uvećanje i podizanje grudi
3000 EUR