Cjenovnik usluga

Sve cijene su u eurima sa uračunatim PDV-om

ZAJEDNIČKE USLUGE

PRVI SPECIJALISTIČKI PREGLED
20 EUR
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED
10 EUR
PATRONAŽA DO 5 KM
5 EUR

HIRURGIJA

PREVOJ - MALI ZAVOJ
5 EUR
PREVOJ - SREDNJI ZAVOJ
10 EUR
PREVOJ - VELIKI ZAVOJ
15 EUR

HIRURGIJA - PAKETI OPERATIVNIH ZAHVATA

LAPAROSKOPSKA APENDEKTOMIJA
700 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA INGVINALNE KILE JEDNOSTRANA
1100 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA FEMORALNE KILE
800 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA INGVINALNE KILE OBOSTRANA
1500 EUR
LAPAROSKOPSKA HOLECISTEKTOMIJA
900 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA HIATUS HERNIAE
2000 EUR
(+ sa mrežicom)
400 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA UMBILIKALNE HERNIAE
1400 EUR
LAPAROSKOPSKA KOLEKTOMIA
4000 EUR
GASTRIC BAND LAPAROSKOPIJA
5000 EUR
OPERACIJA SINUS PYLONIDALISA UZ SPINALNU ANESTEZIJU (URASLA DLAKA)
500 EUR
LAPAROSKOPSKA OPERACIJA TUMORA DEBELOG CRIJEVA
4000 EUR
KLASIČNA OPERACIJA TUMORA DEBELOG CRIJEVA
3000 EUR

HIRURGIJA - USLUGE ANESTEZIOLOGA

SPINALNA ANESTEZIJA
100 EUR
EPIDURALNA ANESTEZIJA
100 EUR

ORL

TONALNI LIMINARNI AUDIOGRAM SA GRAFIČKIM PRIKAZOM I OČITAVANJEM
20 EUR
AUDIOMETRIJA SA ČITANJEM AUDIOMETRIJE
25 EUR
KALORIJSKI TESTOVI
25 EUR
POSTAVLJANJE SLUŠNOG APARATA I EDUKACIJA PACIJENTA
20 EUR

ORL - PAKETI OPERATIVNIH ZAHVATA

SEPTORHINOPLASTIKA (SA DVA KONTROLNA PREVIJANJA)
1500 EUR
KOREKTIVNA RINOPLASTIKA SA OSTEOTOMIJOM (SA DVA KONTROLNA PREVIJANJA)
1000 EUR
SEPTOPLASTIKA SEC COTTLE (SA KONTROLNIM PREGLEDOM)
700 EUR
KOREKTIVNA HIRURGIJA UHA BILATERALNA (SA DVA KONTROLNA PREGLEDA)
500 EUR
KOREKTIVNA HIRURGIJA UHA UNILATERALNA (SA DVA KONTROLNA PREGLEDA)
300 EUR
TONZILEKTOMIJA U ODRASLIH
600 EUR
ADENEKTOMIJA
400 EUR

INTERNISTA

ERGOMETRIJA
35 EUR
HOLTER KRVNOG PRITISKA
25 EUR
EKG SA PREKORDIJALNIM DERIVACIJAMA
10 EUR
HOLTER EKG
35 EUR
EHOKARDIOGRAFIJA
30 EUR
TEST OPTEREĆENJA NA ERGOCIKLU SA EKG
35 EUR
DOBUTAMINSKI STRES EHO TEST
100 EUR
TRANSEZOFAGEALNA EHOKARDIOGRAFIJA (TEE)
90 EUR

GINEKOLOGIJA

GINEKOLOGIJA - AMBULANTA

GINEKOLOŠKI PREGLED
20 EUR
ULTRAZVUČNI PREGLED
20 EUR
GINEKOLOŠKI PREGLED SA ULTRAZVUKOM
30 EUR
KOLPOSKOPSKI PREGLED
20 EUR
AMNIOSKOPIJA
15 EUR
ARTEFICIJALNI PREKID TRUDNOĆE DO 3 MJESECA - KIRETAŽA (LOKALNA ANEST.)
50 EUR
ARTEFICIJALNI PREKID TRUDNOĆE DO 3 MJESECA - KIRETAŽA (OPŠTA ANEST.)
120 EUR
TERMOKAUTERIZACIJA KONDILOMA VULVE U LOKALNOJ ANESTEZIJI
90 EUR
TERMOKAUTERIZACIJA KONDILOMA VULVE U OPŠTOJ ANESTEZIJI
150 EUR
STAVLJANJE IUD
30 EUR
VAĐENJE IUD
20 EUR
VAGINALNI BRIS
7 EUR
CERVIKALNI BRIS
7 EUR
VAGINALNI SEKRET
7 EUR
+ (IZRADA ANTIBIOGRAMA)
8 EUR

GINEKOLOGIJA - PAKETI OPERATIVNIH ZAHVATA

PRIRODNI POROĐAJ - 3 DANA
500 EUR
CARSKI REZ - 5 DANA
900 EUR
ABDOMINALNA HISTEREKTOMIJA
1000 EUR
VAGINALNA HISTEREKTOMIJA
1200 EUR
REPARACIJA CISTOCOELE, RECTOCAELE, PREDNJEG I ZADNJEG ZIDA
700 EUR
ADNEKSEKTOMIJA (CISTEKTOMIJA, EKSTRAUTERINA, TU)
800 EUR
KONIZACIJA
500 EUR
MIOMEKTOMIJA
800 EUR
STERILIZACIJA TUBA
100 EUR
MIOMEKTOMIJA SA ADNEKSEKTOMIJOM
1000 EUR
KORIŠĆENJE APARTMANA NAKON POROĐAJA
150 EUR

RTG

IRIGOGRAFIJA STANDARDNA
50 EUR
IRIGOGRAFIJA CILJANO
10 EUR
RTG UROTRAKTA – ABDOMENA (NATIVNI SNIMAK)
15 EUR
INTRAVENSKA UROGRAFIJA, STANDARDNA
50 EUR
RETROGRADNA PIJELOGRAFIJA, UZ RDGSK
50 EUR
SNIMANJE SKELETA TJ. KOSTIJU
10 EUR
SNIMANJE PLUĆA
16 EUR
TELERADIOGRAFIJA SRCA
15 EUR
MAMOGRAFIJA
30 EUR

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

UZ GORNJEG ABDOMENA:ŽUČNE KESE,ŽUČNIH PUTEVA, JETRE I GUŠTERAČE
25 EUR
UZ DONJEG ABDOMENA I RETROPERITONEUMA: BUBREGA, NADBUBREGA
25 EUR
UZ ŠTITNE I PARAŠTITNE ŽLIJEZDE
25 EUR
UZ KUKOVA KOD ODOJČADI
25 EUR
UZ PREGLED DOJKI
25 EUR

CT DIJAGNOSTIKA

KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA BEZ KONTRASTA
130 EUR
KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA SA KONTRASTOM
130 EUR

LABORATORIJA

ELEKTROLITI (K, Na, Cl) (cjena po elektrolitu)
2 EUR
KOMPLETNA KRVNA SLIKA (KKS)
5 EUR
GVOŽĐE
2.5 EUR
SUBSTRATI (PROTEINI, ALBUMINI,UREA...) (cjena po segmentu)
2 EUR
GLUKOZA
2 EUR
ORALNI GGT
6 EUR
GLUKOHEMOGLOBIN HbA1c
12 EUR
ENZIMI (AST,ALT, LIPAZA, HOLINESTERAZA...)
5 EUR
OPŠTI PREGLED URINA + SEDIMENT
3.5 EUR
FAKTORI KOAGULACIJE (SCREENING TESTOVI I POJEDINAČNI)
5 EUR
HORMONSKI STATUS ŠTITNE ŽLIJEZDE
16.5 EUR
POLNI HORMONI (cjena po segmentu)
7 EUR
TUMORSKI MARKERI (cjena po segmentu)
10 EUR
KOŠTANI MARKERI (PTH, OSTEOKALCIN...)
7 EUR
ACIDO BAZNI STATUS (ABS)
10 EUR
ODREĐIVANJE TOTAL VITAMINA D
25 EUR
ANTI CPP - VISOKOSPECIFIČNI TEST ZA DIJAGNOZU REUMATOIDNOG ARTRITISA
15 EUR
TRIPLE TEST (AFP, HCG, E3)
37 EUR
DOUBLE TEST (PAPPA, FREE BETA HCG)
33.5 EUR
KONCENTRACIJA CARBAMAZEPINA U KRVI
15 EUR
KALCITONIN
19 EUR
CMV IgG
10 EUR
CMV IgM
12 EUR

TRANSFUZIJA

ODREĐIVANJE KRVNE GRUPE
10 EUR
ISPITIVANJE RH-D ANTIGENA
5 EUR
ISPITIVANJE ABO PODGRUPA
6 EUR
TEST NA HBV – HBSAG
12 EUR
TEST NA HIV-ANTI HIV ANTITIJELA
12 EUR
TEST NA SIPHILIS-TPHA
12 EUR

MIKROBIOLOGIJA

BRIS ŽDRIJELA
10 EUR
CRP-LATEX
4 EUR
ASTO-LATEX
4 EUR
REUMA FAKTOR
4 EUR
TEST NA HLAMIDIJU METODOM DIREKTNE IMUNOFLUOROSCENCIJE
15 EUR
WDRL TEST
10 EUR
BRZI TEST NA HELICOBACTER PYLORI U STOLICI
15 EUR
KULTIVACIJA MIKOPLAZMA SA IZRADOM ANTIBIOGRAMA
30 EUR
PREGLED PREPARATA URETRALNOG, VAGINALNOG ILI CERVIKALNOG BRISA NA GONOREJU
10 EUR
KULTIVACIJA RAZNIH UZORAKA (brisevi,urinokultura,koprokultura,sputum,spermokultura) I IDENTIFIKACIJA
10 EUR
KULTURA RAZNIH UZORAKA NA GLJIVICE
5 EUR
PREGLED PREPARATA NA JAJA CRIJEVNIH PARAZITA
5 EUR
PREGLED PREPARATA NA CISTE AMEBA
5 EUR
PERIANALNI OTISAK (LJEPLJIVIM CELOFANOM)
4 EUR
PREGLED PREPARATA NA DERMATOFITE
6 EUR
MIKROSKOPSKI PREPARAT NA MALARIJU
10 EUR
TPHA
10 EUR
MONOSTIKON TEST
5 EUR

HIPERBARICNA KOMORA I PODVODNA MEDICINA

TERAPIJA PRIMJENOM HBO U TRAJANJU OD 60 MIN.
50 EUR
TERAPIJA PRIMJENOM HBO 90 MIN.-LIJEČENJE GASNE GANGRENE
170 EUR
KONDICIONIRANJE RONILACA U HB KOMORI DO DUBINE OD 50M-15 MIN
40 EUR
SAT NASTAVE NA KURSEVIMA IZ PODVODNE MEDICINE
15 EUR
HEMIJSKA ANALIZA RONILAČKOG VAZDUHA
40 EUR
HEMIJSKA ANALIZA RONILAČKOG KISEONIKA
40 EUR
KOMPLETNA FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA RONILAČKIH ABSORBENATA
30 EUR
HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE
30 EUR

FIZIKALNA MEDICINA

PUNI PANSION U DVOKREVETNOJ SOBI SA DO 4 FIZIK. PROCEDURE
45 EUR
PUNI PANSION U JEDNOKREVETNOJ SOBI SA DO 4 FIZIK. PROCEDURE
50 EUR
ELEKTRO-TERAPIJA
4 EUR
ULTRAZVUČNA TERAPIJA
4 EUR
MAGNETOTERAPIJA
4 EUR
LASER TERAPIJA
4 EUR
TERAPIJA NA EKSTENZOMATU
10 EUR
KINEZI-TERAPIJA
5 EUR
BISERNA KADA
4 EUR
KADA SA PODVODNOM MASAŽOM
5 EUR
HIDROKINEZI TERAPIJA (BAZEN)
5 EUR
PELOIDNA PAKOVANJA (BLATO)
4 EUR
MANUELNA SEGMENTNA MASAŽA
8 EUR
MANUELNA MASAŽA OPŠTA
15 EUR

PSIHIJATAR

POVRŠINSKA INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA
20 EUR
GRUPNA PSIHOTERAPIJA PSIHODINAMSKIH I SOCIODINAMSKIH KONFLIKATA
25 EUR
GRUPNA PSIHOTERAPIJA KOD LICA SA BOLESTIMA ZAVISNOSTI
30 EUR
PORODIČNA PSIHOTERAPIJA
25 EUR
TERAPIJA ZAJEDNICOM
30 EUR

PSIHOLOG

INFORMATIVNI INTERVJU PSIHOLOGA
10 EUR
INDIVIDUALNA POVRŠ. TERAPIJA
20 EUR
PSIHOLOŠKI TRETMAN PORODICE
25 EUR
TERAPIJA ZAJEDNICOM
25 EUR

Estetska hirurgija

Uvećanje i podizanje grudi
2000 EUR
Website Security Test