Informator za pacijente

Informator za pacijente

Prijem pacijenata
Pružanje zdravstvenih usluga osiguranicima Fonda sa područja opštine Herceg Novi vrši se putem uputa ljekara Jedinice za hitnu pomoć i po uputu ljekara Doma zdravlja Herceg Novi iz sljedećih oblasti:
opšte hirurgije sa traumatologijom,
interne medicine,
ORL
ginekologije i akušerstva (porođaj),
mamografije i kolonoskopije, sa uzimanjem biopsije i anestezijom u okviru skrininga kolorektalnog karcinoma, po uputu izabranog doktora.


Navedene usluge bolnica pruža u hitnim stanjima i osiguranicima Fonda Crne Gore, koji se zbog privremenog boravka zateknu na području opštine Herceg Novi, po uputu ljekara Jedinice za hitnu pomoć u Herceg Novom.
Osim gore navedenog, bolnica pruža usluge liječenja u hiperbaričnoj komori svim osiguranicima Fonda Crne Gore, po uputu područne jedinice/kancelarije Fonda, kao i usluge fizikalne medicine za kardiološku rehabilitaciju, nakon infarkta miokarda i nakon kardiohirurških operacija, na osnovu prijedloga ljekarske komisije Fonda.


Države koje imaju potpisanu konvenciju o liječenju osiguranika tokom boravka u Crnoj Gori ne moraju da plaćaju pružene usluge, a detaljne informacije mogu dobiti na sljedećoj stranici: http://fzocg.me
Pacijenti bez uputa Fonda troškove pruženih zdravstvenih usluga i boravka snose sami. Za pacijente iz inostranstva važe iste cijene usluga kao i za pacijente iz Crne Gore.
Prilikom prijema, pacijenti su dužni obaviti formalnosti na prijemnom odjeljenju osim hitnih slučajeva, kada se te formalnosti mogu obaviti i kasnije:

Za pacijente sa uputom - ovjerena zdravstvena knjižica i uput
Za ostale pacijente - lični dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola)
Medicinska dokumentacija, prema potrebi
Za stacionarne pacijente bolnička oprema je obezbjeđena (pidžame, ogrtači,  peškiri).

Ostale informacije
Vrijeme posjeta:
Radnim danima 14.30-15.30 h
Neradnim danima 14-15.30

Pušenje nije dozvoljeno u prostorijama bolnice!

Naplata pruženih usluga u bolnici vrši se na prijemnoj službi gotovinski ili bankovnim karticama.
Ukoliko je potrebno, pacijentima je obezbjeđen prevoz do druge zdravstvene ustanove modernim sanitetskim vozilom.

Za pacijente i goste Odjeljenja za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, na raspolaganju su:
Parking
Ugostiteljski objekat
Plaža sa mobilijarom
TV sala, biblioteka šah, bežični „Telenor“ internet, bankomat, frizer

Kroz bolnički krug se lako snalazi putem postavljenih putokaza kojima su vidno obilježene sve službe:

SVE DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFON PRIJEMNE SLUŽBE I RECEPCIJE
+382 31 640 988 od 0 do 24 časa!
KONTAKT TELEFONI ZA ZAKAZIVANJE SU NAVEDENI U OPISU SLUŽBI.

Informator za pacijente
Informator za pacijente
Informator za pacijente
Informator za pacijente
Informator za pacijente
Informator za pacijente
Website Security Test