Opšti podaci

Kompleks Meljine se nalazi u Bokokotorskom zalivu, koje se smatra jednim od najljepših zaliva na svijetu. Nalazi se u neposrednoj blizini Herceg Novog, tačnije na svega 3 kilometra od starog grada.
Kompleks ima direktan izlaz na more u dužini od oko 500 m. Prostor Meljina je prije više od 100 godina odabran za izgradnju bolničkih i rehabilitacionih sadržaja zbog izuzetne mikroklime, koja je mješavina morskog, jodom bogatog, i planinskog svježeg vazduha sa masiva Orjena.
Na lokaciji vlada blaga mediteranska klima. Prosječna godišnja temperatura vazduha iznosi 16,2ºC  sa oko 200 sunčanih dana. Broj sunčanih sati u ljetnim mjesecima iznosi 10,7. Karakteristična su, takođe, i mala temperaturna kolebanja tako da je prosječna dnevna oscilacija temperature samo oko 4ºC.
Prosječna dnevna temperatura morske vode tokom ljetnjih mjeseci je od 22 - 26 ºc i približno ista dnevna temperatura vazduha omogućava kupališnu sezonu u trajanju od najmanje pet mjeseci.
Relativna vlažnost vazduha je najviša u jesen i dostiže do 80%, a najniža je ljeti - 63%.

Na prostoru kompleksa nalazi se botanička bašta stara takođe više od 100 godina i zasađena najatraktivnijim i najrjeđim biljem iz svih krajeva svijeta, koje su donosili pomorci iz Herceg Novog i okoline, što mu daje specifičnu karakteristiku i privlačnost (palme, eukaliptusi, magnolije, fikusi, citrusi, hibiskusi, feloje, araukarije, olijanderi, masline, mimoze, agave...).
Ako zdravstveno stanje pacijenata i vremenske prilike dozvoljavaju može se koristiti park bolnice za šetnju, odmor, rekreaciju, primanje posjete.  Sam park je lijepo uređen pješačkim stazama sa klupama za odmor, ribnjacima koji se napajaju izvorskom vodom, ukrasnim biljem...
Bolnica raspolaže savremenom medicinskom opremom za dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju, kao i kompetentnim  medicinskim osobljem čija stručnost, iskustvo i posvećenost pacijentima omogućavaju korišćenje vrhunskih zdravstvenih usluga. Posteljna mreža sastoji se iz ukupno 93 kreveta u bolesničkom dijelu i 150 u rehabilitacionom dijelu. Pacijenti koji dolaze na višednevno liječenje tretmanima u hiperbaričnoj komori, imaju mogućnost smještaja u rehabilitaciono-smještajnom objektu odjeljenja za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju. Bolnica raspolaže svojim voznim parkom sa 11 vozila, od kojih su 4 sanitetska vozila i time omogućava prevoz bolesnika u druge zdravstvene ustanove.

Stručni kadar bolnice čine:
• 13 ljekara specijalista
• 1 specijalista medicinske biohemije
• 1 magistar farmacije
• 1 diplomirani psiholog
• 5 fizio-terapeuta visoke stručne spreme
• 1 fizio-terapeut više stručne spreme
• 6 fizio-terapeuta srednje stručne spreme
• 3 medicinska tehničara visoke stručne spreme
• 3 medicinskih tehničara više stručne spreme
• 59 medicinskih tehničara srednje stručne spreme

Bolnica raspolaže sa najsavremenijom opremom i aparatima:
Aparati za interferentne struje, tens, ultrazvuk, diadinamik, magnet,stabilna galvanizacija, elektroforeza, laser
• Aparat za kratkotalasnu dijatermiju
• Aparat za dugotalasnu dijatermiju
• Sto za ekstenziju
• Kinezi sala: ergobicikl, cross-walker (sprava za hodanje)
• Ultrazvuk
• Kolposkop
• CTG
• Tri inkubatora (jedan transportni)
• Infuzione pumpe, vakum pumpe, topli reanimacioni sto za bebe
• Analizator za testiranje krvi na transfuzijske transmisivne infekcije
• Namjenski frižideri i zamrzivač za čuvanje krvi, laboratorisjke centrifuge, istiskivač plazme...
• CT aparat (skener), duodijagnost (digitalizovani RTG aparat sa skopijom), easy dijagnost (specijalni RTG aparat za nativne i kontrastne preflede digestivnog trakta), mamograf, ultrazvuk i doppler - svi marke Phillips
• Biomokroskop
• Keratorefraktometar
• UZ a sken
• 2 hiperbarične komore marke draeger sa po 8 mjesta
• 2 kompresora
• Banka kiseonika i vazduha
• Hemijska laboratorija
• EKG
• Holter-monitoring (24 i 48 h)
• Holter krvnog pritiska (24 h)
• UZ srca
• Test opterećenja (ergometrija) na tredmilu
• Advia 1650 - biohemijski analajzer,
   Elecsys 2010 - aparat za imunoodređivanje,
   ABL 5 - aparat za određivanje acido bazne ravnoteže (ABS),
   Plameni fotometar-aparat za određivanje kalijuma, natrijuma i litijuma u krvi i urinu autoklavi za sterilizaciju
• Sterilizatori
• Centrifuga
• Fluorescentni mikroskop, mikroskop
• Aparat za endoskopsku hirurgiju
• EEG aparat

O bolnici Meljine, iz časopisa Medical, juni 2012:

Bolnica Meljine: Više od tri vijeka utemeljenosti

Website Security Test