Biohemijsko-hematolosko odjeljenje

Sadržaj ove stranice zahteva noviju verziju Adobe Flash Player-a na vašem računaru. Molimo Vas da kliknete na donju flash ikonu i instalirate Adobe flash player.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Na odjeljenju se vrši obrada biološkog materijala (krvi, urina, punktata...) ambulantnih i stacionarnih pacijenata.
Laboratorija je opremljena visoko sofisticiranim aparatima zadnjih generacija i uz stručan kadar pruža brze, tačne i pouzdane rezultate.

Oprema:
ADVIA 1650 - biohemijski analajzer,
ELECSYS 2010 - aparat za imunoodrešđivanje,
ABL 5 - aparat za određivanje acido bazne ravnoteže (ABS),
PLAMENI FOTOMETAR - aparat za određivanje kalijuma, natrijuma i litijuma u krvi i urinu metodom plamene fotometrije,
SUPERCELLO 5 - aparat za elektroforezu proteina i lipoproteina,
Pored ovih aparata laboratorija posjeduje i biohemijske aparate starije generacije RA 1000 i EXPRESS 550.
IL ACL SYSTEM 200 - potpuno automatizovan sistem koji se koristi za ispitivanje koagulacije i fibrinolize,
BFT II (DADE BEHRING FIBRITIMER II) - poluautomatizovan sistem za određivanje screening testova koagulacije, kao i pojedinačnih faktora koagulacije,
CELL DYN 3700 - multiparametarski, automatizovani hematološki sistem.

Analize koje se rade u laboratoriji:
Elektroliti (K, Na, CL)
Kalcijum, fosfor, magnezijum
Koncentracija litijuma u krvi
ANEMIJA:
Kompletna krvna slika (KKS) + DKS
Gvožđe, UIBC/TIBC
Transferin
Feritin
Vitamin B 12
LIPIDNI STATUS:
Holesterol, trigliceridi, HDL holesterol, LDL holesterol, VLDL holesterol
Apolipoprotein A 1, Apolipoprotein B
SUBSTRATI:
Proteini, albunimi, bilirubin (ukupni i direktni), urea, kreatinin, mokraćna kiselina
DIABETES:
Glukoza, Oralni GTT (dvosatni), HBA1c, Insulin, C-peptid
ENZIMI:
AST, ALT, Gama GT, Alkalna fosfataza, CK, Alfa amilaze, Lipaza, Holinesteraza, LDH, Pankreasna amilaza, CK MB
HORMONI ŠTITNE  ŽLIJEZDE:
T3, T4, TSH, FT3, FT4, Tireoglobulin, Tireoglobulinska antitijela (ANTI TG), Tireoperoksidaza antitijela (ANTI TPO)
POLNI HORMONI:
Progesteron, Estradiol, FSH, LH, Prolaktin, Testosteron, FTI, SHBG, DHEAS,
Beta HCG (trudnoća)
HORMONI  NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE:
Kortizol
KOŠTANI  MARKERI:
PTH, OSTEOKALCIN, BETA CROSS LAPS, Total P1NP
SRČANI  MARKERI:
TROPONIN T (kvalitativno, kvantitativno), CK MB (maseni), MIOBLOBIN, proBNP
TUMORSKI  MARKERI:
PSA, FPSA (prostata)
CEA, CA 19-9, CA 72-4 (debelo crijevo, pankreas, želudac)
NSE, CYFRA 21-1 (pluća)
CA 15-3 (dojka)
CA 125 (ovarijum)
AFP (jetra, testisi)
S100 protein (maligni melanom)
IMUNOGLOBULINI (IgA, IgG, IgM), IgE,
KOMPLEMENTI (C3c, C4), CRP (kvantitativno)
ACIDOBAZNI STATUS (ABS)
DOKAZIVANJE DROGA U URINU
OPŠTI PREGLED URINA + SEDIMENT
KVANTITATIVNA ODREĐIVANJA kalcijuma, kalijuma, natrijuma, hlorida, fosfora, mokraćne kiseline, uree, kreatinina, proteina
FUNKCIONALNI TESTOVI: urea i kreatinin klirensi
HEMIJSKA ANALIZA BUBREŽNOG KAMENCA
STOLICA NA OKULTNO KRVARENJE
KOAGULACIJA:
PV - INR, aPTT, TT, FIBRINOGEN, FII, FV, FVII, FX, FVIII, FIX, FXII
D-DIMER
LUPUS ANTIKOAGULANT
SEDIMENTACIJA ERITROCITA
KVALITATIVNO DOKAZIVANJE MELANINA U URINU
Vitamin D
ANTI-CPP
TRIPLE TEST
DOUBLE TEST
KONCENTRCIJA LIJEKOVA
KALCITONIN
CITOMEGALOVIRUS

Stručni tim čine: Načelnik odjeljenja: Milišić mr.ph Biljana, spec.medicinske biohemije
Glavni lab.tehničar: Katurić Dragana, viši laboratorijski tehničar
10 laboratorijskih  tehničara

Radno vrijeme: Radni dani i subota od 07 do 20 h.
Hitne analize od 00-24 h svaki dan.
Laboratorija obavlja i patronažne usluge uz mogućnost dolaska laboranta na kućnu adresu i uzimanja materijala. Kućne posjete se zakazuju prethodni dan ili do 09 h tekućeg radnog dana.

Nalazi se izdaju isti dan, a hitni odmah nakon obrade.

Kontakti

Zakazivanje pregleda
Telefon: +382 31 640 887
Website Security Test