Bolnička apoteka

Bolnička apoteka je služba za farmaceutsku djelatnost čiji je zadatak snabdijevanje zdravstvenih jedinica tj. odjeljenja i službi sa:

  • gotovim lijekovima,
  • sanitetskim potrošnim materijalom (zavojni materijal, šavni materijal, materijal od gume i plastike za jednokratnu upotrebu),
  • hemikalijama,
  • instrumentima,
  • materijalom za RTG dijagnostiku (filmovi, fiksiri, razvijači, kontrastna sredstva),
  • materijalom za laboratorijsku dijagnostiku (sve vrste reagenasa),
  • materijalom za mikrobiološku dijagnostiku (sve vrste reagenasa, podloga, antibiogram tableta),
  • potrebnim magistralnim i galenskim pripravcima u cilju pružanja kompletne zdravstvene zaštite pacijentima, te davanjem informacija o ovim preparatima, inkopatibilijama i interakcijama.

Stručni tim čine: načelnik apoteke Rogan mr ph Slobodanka i farmaceutski tehničar.

Kontakti

Telefon i fax
Telefon: +382 31 640 920
Website Security Test