Medicinske službe

Za uspješno i stručno liječenje, brzu i kvalitetnu rehabilitaciju zaslužan je stručan, ljubazan medicinski kadar:
17 ljekara specijalista
1 specijalista medicinske biohemije
1 magistar farmacije
1 diplomirani psiholog
6 fizio-terapeuta visoke stručne spreme
1 fizio-terapeut više stručne spreme
7fizio-terapeuta srednje stručne spreme
3 medicinska tehničara više stručne spreme
4 medicinskih tehničara visoke stručne spreme
67 medicinskih tehničara srednje stručne spreme

Naše opredjeljenje je:
Obezbjediti sveobuhvatnu  efikasnu, pouzdanu i brzu medicinsku dijagnostiku
Stručan medicinski kadar ostvaruje put od dijagnostike, preko stacionarnog ili ambulantnog liječenja,
   brzo i efikasno bez praznog hoda
Obezbjediti efikasnu medicinsku rehabilitaciju, ranu ili kasnu
Kapacitetom omogućiti gostima da uživaju u ovom prelijepom dijelu Crne Gore

Website Security Test