Vizija

Kompleks Meljine je nekadašnji Centar vojno medicinskih ustanova Vojske koji se od prošle godine nalazi u portfoliu Atlas Grupe. Na 50.300 m² atraktivnog prostora na crnogorskom primorju planiramo napraviti zdravstveno turistički kompleks kakav u jugoistočnoj Evropi ne postoji.

Spoj modernog, prirodnog i tradicionalnog nigdje se neće kvalitetnije implementirati kao u okviru kompleksa Meljine.

Vizija Atlas Grupe u razvoju kompleksa Meljine je prvenstveno okrenuta prema zdravstvenom turizmu, modernom dijagnostičkom centru i bolnici i rehabilitaciji svih vrsta gostiju. Poseban tretman u ovom kompleksu moći će dobiti gosti koji žele potpuni mir i diskreciju prilikom boravka na odmoru ili liječenju.
Orjentacija crnogorskog turističkog proizvoda prema elitnom turizmu uslovila je potrebu za izgradnjom savremenih apartmanskih i hotelskih sadržaja.

Kompleks u Meljinama, koji se sastoji iz pet segmenata: apartmanskog, bolničkog, hotelskog, botaničke bašte kao i pješčane plaže će značajno proširiti turističku ponudu u ovom dijelu crnogorskog primorja. Veoma je važno i to što je planiranim konceptom predviđena visoko sofisticirana bolnica sa savremenim dijagnostičkim instrumentima koji podižu standarde u zdravstvu ne samo lokalno već i na regionalnom nivou.

Prvu cjelinu čini visoko sofisticirana Bolnica sa najmodernijom opremom i najobučenijim osobljem, kao i sa vodećim medicinskim ekspertima iz cijelog svijeta. vizija03Ukupno planirana površina bolnice iznosi 24.645 m2. Predviđene su tri podzemne etaže od kojih dvije kao podzemna garaža, a na preostaloj etaži planirano je organizovanje servisa za bolnicu. Spratnost objekta se kreće od P+1 do P+6. Podzemna garaža je planirana kao dvoetažna. Ukupna površine podzemne garaže iznosi 3.600 m2. Objekat u kome je planiran smještaj barokomora je pozicioniran u neposrednoj blizini bolnice tačnije južno od istočnog krila sa pravcem prostiranja prema moru. Ukupna površina nadzemnog dijela objekta za smještaj barokomora iznosi cca 1.550 m².

Drugu cjelinu čini hotel visoke klase sa 5 zvjezdica, koji u svom sadržaju pruža i program za relaksaciju posjetilaca, wellnes i spa centar, restorane i sve ostale potrebne sadržaje koji gostu pružaju vrhunski komfor. vizija04
Ukupno planirana površina hotela iznosi 24.250 m2. Predviđene su tri podzemne etaže u kojima su smješteni sadržaji: beauty farm / SPA, podzemne garaže i tehničke prostorije.

Treća cjelina je predviđena u zapadnom dijelu kompleksa i sastoji se iz više objekata tipa Rent Apartmana koji će biti ponuđeni tržištu na prodaju.
vizija05
Planirana površina objekta apartmanskog tipa za parking je 8.400 m2, dok površina apartmana iznosi
22.450 m2. Ukupna planirana površina objekta apartmanskog tipa iznosi 38.962 m2. Podzemna garaža ima ukupan kapacitet od 258 garažnih mjesta raspoređenih na tri podzemne etaže.

Četvrta cjelina je Botanička bašta sa vizija06oko 30.000 m² koja će biti u funkciji sve tri prethodno navedene cjeline i koja će predstavljati posebnu prednost ovog kompleksa u odnosu na druge (pretežno gradske) zdravstveno turističke centre. Vizija zdravog životnog okruženja koja se prožima kroz planirani kompleks, predviđa u zoni Botaničke bašte isključivo pješački saobraćaj, čime baštu potpuno oslobađa od kolskog saobraćaja i posjetiocima pruža pravi zeleni raj u neposrednoj blizini plaže.

Peti, podjednako važan segment čini pješčana plaža koja se prostire duž cijele obale kompleksa (cca 500 m). Ukupna površina planirane plaže iznosi 13.252 m². Pješčana plaža u kombinaciji sa vješto koncipiranim okruženjem će dodatno stimulisati posjetioce na odmor, jer će pružati relaksaciju od masivnih betonskih objekata u potpuno prirodnom okruženju. U sklopu plaže predviđeni su prateći objekti izgrađeni od prirodnih materijala, a to su: restorani, plažni barovi, pristani za čamce i mini jahte i ostali plažni sadržaji.

Website Security Test